Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

ACTA má nového předsedu Ing. Luboše Skupníka. Na řádné valné hromadě v Praze ho zvolili členové představenstva. Ve vedoucí pozici tak vystřídal stávajícího a vůbec prvního předsedu Ing. Pavla Skřivánka. 

Pan Skupník má dobré organizační schopnosti a navíc rozsáhlé zkušenosti v oboru překladatelských služeb hlavně na mezinárodním poli působnosti,“ řekla Radka Vegrichtová ze společnosti ACP Traductera. Nový předseda chce navázat na práci svého předchůdce. „I přestože na českém trhu je složitá situace a mám pocit, že překladatelské společnosti se uzavírají čím dál více do sebe, chtěl bych se zaměřit na rozšiřování členské základny“, sdělil po svém zvolení Luboš Skupník. Poukazuje na to, že členství v asociaci je přínosné hlavně ve výměně zkušeností z běžné obchodní praxe. „Postupně si sjednocujeme názor na otázky certifikace překladatelských služeb, kterou všichni považujeme za velmi důležitou“, potvrdil výhody členství člen představenstva Jiří Spěváček z agentury SPA. Skupník se chce navíc pokusit rozvinout spolupráci se zahraničím. „Právě nedávno obdržela ACTA pozvánku na zasedání francouzské asociace v Paříži, a to je dobrý začátek pro získání důležitých kontaktů.“ 

Asociace českých překladatelských agentur je zájmové sdružení právnických osob, jediné svého druhu v České republice, které se zabývá překladatelskými a tlumočnickými službami. Od svého založení v roce 2005 je ACTA navíc členem Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC), která sdružuje všechny evropské národní asociace překladatelských agentur. 

V Praze dne 22. 1. 2008