Seminář pro studenty ÚTLR FFUK

V listopadu 2011 se Luboš Skupník zúčastnil semináře pro studenty ÚTLR FFUK zaměřený na překladatelskou praxi. Na seminář byl přizván zástupce firmy, která intenzivně využívá překladatelské služby a zástupce překladatelské agentury. O zajištění druhého účastníka se ústav obrátil na Asociaci českých překladatelských agentur. Luboš Skupník hovořil na zadané téma: Provoz mezinárodní překladatelské firmy a činnost… Read more »

ACTA spolupracuje s Ústavem translatologie FF Univerzity Karlovy

Členové asociace se v roce 2011 podíleli na poskytnutí dat pro projekt Udržitelná zaměstnanost absolventů ÚTLR FFUK.  Jako partner ÚTRL FFUK v rámci celoevropského projektu Erasmus Mundus jsme byli požádáni o vyplnění dotazníku, jehož cíl je podobný – zjišťovat nároky ze strany zaměstnavatelů; tentokrát na úrovni členských států s následným vyhodnocením pro celou EU. Název… Read more »

Arancho a Ic Doc dokončily fúzi

Společnosti Arancho a Ic Doc přední poskytovatelé překladatelských služeb, dokončily fúzi. V lednu 2011 obě firmy spojily síly a na trhu se prezentují pod novým jménem Arancho Doc.

Jeronýmovy dny 2010

ACTA se zúčastní Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů v Praze dne 5. – 6. 11. 2010. Překladatelé, kteří mají zájem o spolupráci s členskými agenturami ACTA, mohou předat své kontakty do boxu umístěného u informačního panelu ACTA.  6. 11. v 9:30 hod. vystoupí předseda ACTA Ing. Luboš Skupník s přednáškou Recese a konkurence…. Read more »

ACP Traductera na konferenci Překlady pro EU

ACP Traductera prezentovala své dlouhodobé zkušenosti s překlady pro instituce Evropské unie na konferenci Překlady pro EU. Konferenci uspořádal v Praze dne 15. 10. 2010 Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů a místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v České republice. www.prekladyproeu.cz

Agentura SPA mění své jméno na SPĚVÁČEK překladatelská agentura

Člen naší asociace, Agentura SPA, se přejmenoval. Nové jméno společnosti SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o. lépe odráží zaměření agentury na poskytování špičkových překladatelských služeb a také skutečnost, že patří do jazykové skupiny SPĚVÁČEK (www.spevacek.info).

Slůně – svět jazyků nabízí nyní již 114 jazyků.

Překladatelské a tlumočnické oddělení Slůněte zařazuje do své nabídky další jazyky. Ta se v současnosti rozrostla na 114 jazyků. Mezi aktuálně nabízené jazyky tak přibyly galicijština, valencijština a sindhština.

ACTA zve na konferenci GALA 2010

Konference GALA 2010 The Language of Business, The Business of Language se koná 10.-12. 5. 2010 v Praze. Pro více informací a registraci klikněte na www.gala-global.org/conference.  Členové ACTA mají zvýhodněný registrační poplatek.