Czech-Polish Conference on Institutional Translation

The Institute of Translation Studies, Charles University, Prague, in collaboration with the Jagiellonian University in Cracow, Directorate General for Translation of the European Commission (DGT), and the Czech Association of Translators and Interpreters organise the following conference: Quality Aspects in Institutional Translation Friday, 25 November 2016. Confirmed speakers include Łucja Biel of Warsaw University, Chief… Read more »

ACTA Invites to Presentation

The Association of Czech Translation Companies would like to invite you to the presentation by Konstantin Dranch, with the title of “Big Data in Translation: How it will shape and influence the industry”. Cloud translation platforms bring in the ability to benchmark statistics across a vast user base. Quality, productivity and memory leverage can finally be… Read more »

HT International se stává členem ACTA

ACTA nabízí překladatelským agenturám fórum pro vzájemnou spolupráci, výměnu názorů a zkušeností, přístup informacím z oboru, propagaci na webových stránkách ACTA, více obchodních příležitostí a networking.

ACP Traductera pomáhá při školení post-editorů strojového překladu

V rámci spolupráce s organizací TAUS připravila ACP Traductera výukový materiál ke kurzu post-editace strojového překladu. Šestihodinový on-line kurz poskytuje informace o vývoji strojového překladu, užitečných detailech a současných trendech. Součástí kurzu je také praktické cvičení, při kterém si absolventi zkusí post-editovat strojový překlad z angličtiny do češtiny nebo slovenštiny.

Jeronýmovy dny 2013

ACTA zve na devatenácté Jeronýmovy dny, víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací, které již tradičně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi, profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti 8. – 10. 11. 2013. v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.  9. 11. 2013… Read more »

ACTA zahájila spolupráci s TÜV NORD Czech, s. r. o.

Cílem spolupráce TÜV NORD Czech a ACTA je společná propagace kvality a spolehlivosti překladatelských služeb, a to nejen na poli certifikace, ale také prostřednictvím výměny zkušeností v rámci odborných seminářů, školení a konferencí.  TÜV NORD Czech v oboru překladatelských služeb nabízí certifikaci dle ČSN EN 15038:2006. Předmětem certifikace je prověření základního procesu tvorby překladu a… Read more »

ACTA navazuje partnerství s Ústavem translatologie FF UK

Valné hromady naší asociace dne 4. 9. 2012 se zúčastnil významný host z Ústavu translatologie FF UK, pan PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. V rámci přátelské diskuze vyjádřili zástupci obou organizací odhodlání k dlouhodobé spolupráci, která se bude týkat především dvou základních oblastí:  – podpora studentů FF UK v rámci studijních překladů a při psaní diplomových… Read more »