Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - členové.

ACP Traductera, s. r. o. získala akreditovaný certifikát ČSN EN 15038, evropského standardu kvality pro poskytování překladatelských služeb. Nezávislý certifikační audit, který v dubnu tohoto roku provedla renomovaná certifikační společnost TÜV Nord Czech, s. r. o., potvrdil splnění všech požadavků ČSN EN 15038 na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, řízení kvality a postupů poskytování služeb.