Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) je profesní sdružení renomovaných společností, které se specializují na jazykové služby. Členové asociace garantují svým zákazníkům kvalitu a zodpovědný přístup a zároveň ctí etický rozměr podnikání.

Dlouhodobě usilujeme o dodržování etických zásad v obchodním prostředí jazykových služeb. Zakládáme si na tom, že naši členové dodávají profesionální a kvalitní jazykové služby a zodpovědně přistupují ke svým klientům i spolupracovníkům.

Všichni členové asociace se dobrovolně zavazují dodržovat Etický kodex:

  1. Svým klientům vždy dáváme důvěryhodné a aktuální informace.
  2. Na dotazy, poptávky i požadavky reagujeme co nejdříve a bez zbytečných prodlev.
  3. Když prezentujeme své služby nebo dáváme cenové nabídky, důsledně dbáme na to, aby bylo vše jasné a abychom zákazníka neuvedli v omyl.
  4. Dodržování sjednaných termínů je pro nás zásadní. O nepředvídatelných událostech zákazníka okamžitě informujeme.
  5. U každé zakázky důsledně provádíme jasně definovanou kontrolu kvality.
  6. Využíváme služeb pouze těch překladatelů, kteří mají pro konkrétní zakázku vhodnou kvalifikaci a praxi.
  7. Při každé stížnosti zákazníka uplatňujeme jasně definovaný postup pro vyřizování reklamací a jejich evidenci.
  8. Pravidelně se svých zákazníků ptáme, jak jsou spokojeni s našimi službami. Na tuto zpětnou vazbu vždy reagujeme a bereme ji v potaz.
  9. Veškeré materiály našich zákazníků považujeme za naprosto důvěrné. Všemi dostupnými prostředky zajišťujeme, aby se nedostaly do rukou neoprávněných osob.
  10. Dodržujeme platné zákony a předpisy. Respektujeme pravidla a normy, které jsou v překladatelském odvětví obvyklé. Respektujeme základní etické principy.