Asociace českých překladatelských agentur (ACTA) je zájmové sdružení právnických osob, které se zabývají překladatelskými a tlumočnickými službami. Od svého založení v roce 2005 je ACTA členem Evropské unie asociací překladatelských společností (EUATC), která sdružuje všechny evropské národní asociace překladatelských agentur.

Cíle Asociace českých překladatelských agentur

Cíle ACTA v rámci ČR:

 1. sdružovat překladatelské společnosti a propagovat interakci a spolupráci těchto společností, chránit a podporovat propagaci překladatelských a tlumočnických služeb v České republice;
 2. propagovat společnosti sjednocené v Asociaci a napomáhat jejich rozvoji;
 3. provádět průzkumy trhu, radit svým členům a shromažďovat obecné informace o všech záležitostech týkajících se překladů a tlumočení, tisknout, publikovat, distribuovat, šířit a umožňovat přístup k takovým referátům, časopisům, knihám, oběžníkům a dalším tištěným dokumentům, které by mohly přispět k naplnění cílů Asociace;
 4. shromažďovat data a další informace o všech otázkách týkajících se oboru překladatelských a tlumočnických služeb a statisticky je vyhodnocovat;
 5. vytvořit platformu pro výměnu zkušeností, zdokonalování a podporování všeobecných a technických znalostí členů;
 6. podporovat čestné profesní jednání a eliminovat profesní nedbalost;
 7. zaujímat stanoviska ke sporům v oboru překladatelských a tlumočnických služeb na požádání;
 8. propagovat a podporovat zavádění zásad etického profesionálního jednání a obchodní praxe;
 9. vést veřejně přístupný seznam členů Asociace;
 10. propagovat výhody služeb poskytovaných překladatelskými agenturami.

Cíle ACTA v rámci mezinárodních styků:

 1. zastupovat a propagovat zájmy svých členů v jednáních s evropskými a mezinárodními institucemi a organizacemi;
 2. budovat a rozvíjet vztahy s asociacemi podobného profesního zaměření po celém světě;
 3. jako národní asociace zastupovat ČR v EUATC;
 4. delegovat představitele Asociace na zasedání EUATC a podávat návrhy na zástupce;
 5. informovat členy Asociace o výsledcích mezinárodních jednání.