ÚFAL Univerzity Karlovy a ACTA ČR spolupracují v oblasti strojového překladu

Ústav formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy (ÚFAL) a Asociace českých
překladatelských agentur (ACTA) k 1. květnu 2019 uzavřely deklaraci o spolupráci v oblasti
strojových překladů a od 1. července zahajují testovací provoz společného projektu.

ÚFAL a výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, vedená prof. Janem Hajičem, a Mgr. Radka
Vegrichtová, předsedkyně ACTA, spolu s dalšími zástupci asociace se v rámci deklarace dohodli na
čtyřech oblastech budoucí spolupráce:

  • neuronový strojový překlad
  • mezinárodní konference a vzdělávací činnost
  • sdílení překladových pamětí a know-how
  • stáže a diplomové práce

 

Neuronový strojový překlad
Členové ACTA mají zájem využívat služby v oblasti strojového překladu, který vyvíjí skupina
profesorů a studentů v ÚFAL. Po půlročním testovacím provozu bude spolupráce rozšířena na
komerční využití této služby členy ACTA.

 

Mezinárodní konference a vzdělávací činnost
ACTA spolu s národními překladatelskými asociacemi Slovenska, Maďarska a Rakouska pořádá
v říjnu 2019 v Praze mezinárodní konferenci o překladatelství Meet Central Europe 2019. Asociace
ACTA vyjádřila zájem o účast vědců z ÚFAL mezi přednášejícími.

 

Sdílení překladových pamětí a know-how
ÚFAL osloví členy ACTA s návrhem na sdílení překladových pamětí, které nejsou vázány licencí,
například překlady pro státní správu a samosprávu a dále pro obecné vzory smluv.

 

Stáže a diplomové práce
Obě strany se dohodly, že spolupráce v této oblasti budou řešit na úrovni Matematicko-fyzikální
fakulty UK.