Proč se stát členem

Členství a aktivní účast na rozvoji ACTA znamená

  • přístup k informacím z oboru
  • výměnu názorů a zkušeností
  • možnost vzájemné spolupráce
  • propagaci na webových stránkách ACTA
  • více obchodních příležitostí
  • zvýšený kredit u potenciálních zákazníků

Výhody pro členy ACTA:

Certifikační orgán TÜV NORD Czech, s. r. o. nabízí členům 15 % slevu z ceny certifikace balíčku norem ISO 9001 + EN 15038 nebo ISO 9001 + EN 15038 + ISO 27000.

Člen asociace získává 15% slevu z poplatku za účast na konferenci Meet Central Europe. Na slevu získáváte nárok v okamžiku vyplnění přihlášky a spuštění procesu přijetí.

Členové asociace se automaticky stávají členem EUATC Network a mají nárok na slevy na nejrůznější webináře a další akce EUATC, včetně iniciativy T-Update.

Členství v ACTA znamená i automatické členství v Hospodářské komoře ČR.

Jak se stát členem ACTA

Máte-li zájem o členství v asociaci a splňujete podmínky pro přijetí nového člena, vyplňte prosím formulář přihlášky. Aktuální členský příspěvek na rok činí 5.000 Kč. Přihlášku vytiskněte, podepište a odešlete na adresu sídla asociace:

Asociace českých překladatelských agentur
Na Dolinách 153/22
147 00 Praha 4

K přihlášce připojte výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců.