Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - členové.

ACP Traductera a Fakulta managementu Vysoké školy Ekonomické podepsaly deklaraci o spolupráci. Deklarace vznikla na základě společného zájmu o udržitelný rozvoj obou zúčastněných stran, o vytváření podmínek pro dosahování vysoké úrovně znalostí a dovedností absolventů a jejich úspěšnosti na trhu práce a o další vzdělávání pracovníků obou partnerů.