Publikováno: v sekci: Novinky.

Soutěž CODEdeCODE pořádá jazyková agentura Skřivánek a je určena pro všechny jazykově nadané studenty, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je v praxi pracovat pro překladatelskou agenturu. Zúčastnit se může jakákoli osoba, která je studuje vysokou školu, minimálně 3. ročník, nebo soukromě překládá do cizího jazyka, a v současnosti není překladatelem jazykové agentury Skřivánek. Soutěžící si otestují své jazykové dovednosti při překladu jimi vybraných textů z oborů: stavebnictví, ekonomie, chemie, IT, právo, medicína, přírodní vědy a technika. Na zaslání zvoleného textu pro překlad má soutěžící 48 hodin. Překládá se 250 slov z češtiny do jakéhokoliv jazyka, podle výběru soutěžícího.

Soutěž začíná 30. 9. 2016.

Zájemci se mohou hlásit do 21. 10. 2016, kdy budou rozeslány vybrané soutěžní texty, které je nutno do 24. 10. 2016 poslat přeložené zpět. Ceny budou slavnostně předány výhercům 2. 12. 2016 v prostorách jazykové školy Skřivánek, Washingtonova 1599/17, Praha 1.

Přihlášku do soutěže, ukázky textů pro soutěžní překlad, seznam lákavých výher a podrobná pravidla soutěže najdete na stránkách www.skrivanek.cz/codedecode/.