Publikováno: v sekci: Novinky.

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) a Jednotou tlumočníků a překladatelů pořádá odbornou konferenci na téma:

Kvalita v oblasti institucionálního překladu pátek 25. listopadu 2016

Tato pražská konference navazuje na konferenci, jež se uskutečnila minulý rok v polském Krakově a kde se sešly přibližně dvě stovky akademiků, studentů, překladatelů z praxe a osob z agenturního či institučního prostředí.

Pozvání do Prahy přijala odbornice na korpusovou analýzu textů EU Łucja Biel z Varšavské univerzity, dále koordinátorka kvality překladů u OSN v New Yorku paní Eva Pantuso či koordinátor kvality u Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v Bruselu Ingemar Strandvik.

Jednacím jazykem je angličtina. Vstup je volný.
Kde: Ústav translatologie FF UK, Hybernská 3, Praha 1

Web: http://qait.ff.cuni.cz/

Stejně jako v Krakově se konference koná v rámci projektu DGT Překlady a Evropa (Translating Europe).