Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - členové.

Počet překládaných a tlumočených jazyků se vyšplhal až na číslo 106, což jazykovou školu a překladatelskou agenturu Slůně – svět jazyků řadí na první místo mezi překladatelskými agenturami v České republice. Posledními jazyky, které Slůně do své nabídky zařadilo, jsou čečenština, tatarština, turkmenština. 

Čečenština 
Čečenština je jazyk z čečensko-ingušské větve kavkazské jazykové rodiny. Má 1 200 000 mluvčích, z nichž většina žije v Rusku. Čečenštinou hovoří asi 950 000 lidí v Čečensku a dále jí používají diaspory Čečenců žijící na Středním východě, zejména v Jordánsku. Jazyk obsahuje pouze asi 3 000 původních slov. Ostatní jsou slova přejatá a to zejména z ruštiny, turko-tatarských jazyků (kumykština) a arabštiny. Menší objem slov přejala z perštiny, osetštiny a gruzínštiny. 

Tatarština 
Tatarština (tatar tele, tatarça), jazyk všech tatarských etnických skupin (povolžsko-přiuralské, uralské, sibiřské a astrachaňské), patří do kipčacké skupiny turkických (někdy se uvádí tureckých či turkotatarských) jazyků. Tatarsky hovoří více než 5,3 milionu Tatarů. Současná spisovná tatarština se zformovala v 19. století na základě středního dialektu. Pro lexiku jsou kromě původních turkických a tatarských slov charakteristické arabismy a farsismy (přejímky z arabštiny a perštiny). Během 20. století přejímala tatarština moderní terminologii a internacionalismy především prostřednictvím ruštiny. Do roku 1928 byla tatarština zapisována arabským písmem. Poté byla zavedena upravená latinka; tzv. Ja?alif. Roku 1939 byl na Stalinův příkaz zaveden pravopis na základě upravené azbuky. V 90. letech 20. století, v rámci všeobecné tendence mezi turkickými národy bývalého Sovětského svazu, tatarská politická reprezentace rozhodla o znovuzavedení latinky. Její snahy však narazily na kontroverzní federální zákon o státních jazycích, jímž Moskva uznává za úřední jazyky jen ty, které jsou zapisovány cyrilicí. Přechod na latinku byl zastaven a tatarština je nadále zapisována cyrilicí. Latinku nyní používají pouze někteří Tataři v diaspoře. 

Turkmenština 
Turkmenština je turkický jazyk, kterým mluví zhruba 6,4 miliónu lidí v Turkmenistánu, Afghánistánu, Íránu, Iráku, Kazachstánu, Pákistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Dále se používá v evropské části Ruska a Německa, potom v Turecka a USA.Turkmenština je oficiálním jazykem v Turkmenistánu. V psané podobě se začala používat až na začátku 20. století, kdy se zapisovala arabským písmem. V letech 1928-1940 se pro turkmenštinu používala latinka, která byla až do roku 1991 nahrazena z politických důvodů cyrilicí (záměrem vládců Sovětského svazu bylo co nejvíce omezit kontakty mezi turkickými národy žijícími v jižních republikách s těmi, které žily za hranicemi SSSR a zároveň tak omezit vliv islámu v těchto republikách). Od roku 1991 je opět používána latinka.