Termín: 7. 11. 2018, 9:00–13:00
Diskuzi moderuje: Ing. Lukáš Vorel, HT International
Místo konání: Hospodářská komora ČR, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Rezervovat místo

 

Téma strojového překladu (Machine Translation – dále jen MT) bylo v posledních letech odbornou veřejností debatováno spíše opatrně a bylo považováno za hrozbu pro kvalitu překladu a pro živobytí vlastních překladatelů.

V současnosti se výsledky MT v jazykových kombinacích s češtinou zlepšily natolik, že je již nelze ignorovat. Náš workshop má za cíl výměnu názorů a zkušeností a také diskuzi o nejnovějších trendech a přístupech k začlenění MT do fungování moderní překladatelské agentury.

Jakými dílčími tématy se budeme zabývat?

Workshop povedeme jako moderovanou diskuzi za použití vizuálních pomůcek. Pokusíme se identifikovat jednotlivé funkční role v překladatelské agentuře, dopad MT na jejich každodenní fungování a jejich možnou transformaci.

Dále budeme probírat změny v práci vlastních překladatelů, výzvy pro vendor management a způsob měření a hodnocení překladatelů ve workflow za použití MT. Nakonec se budeme zabývat možnými budoucími způsoby účtování MT post-editace klientům a posun činnosti překladatelských agentur od překladatelství do informatiky a poradenství.

Co si odnesete?

 • Odpovědi na vaše otázky o aktuálních trendech v oblasti MT,
 • informace o dopadu a využitelnosti MT na činnost překladatelské agentury,
 • přehled o tom, jaké zkušenosti mají s MT ostatních účastníci workshopu.

Cena workshopu: 1 450 Kč

Pro členy ACTA je workshop bezplatný.

Rezervovat místo

Program:

9:00 – 9:30 Krátce se vzájemně představíme. Společně si řekneme, co od workshopu očekáváme a která témata jsou pro nás důležitá.

9:30 – 10:00 Lukáš Vorel udělá krátký úvod do problematiky MT, abychom měli správný kontext a terminologii. Využije mimo jiné svou přednášku z konference Meet Central Europe v Budapešti.

10:00 – 12:30 Povedeme společnou diskuzi o začlenění MT do procesů překladatelské agentury:

 • Začneme anketou, jak MT ovlivňuje chod firmy pozitivně a jak negativně.
 • Odpovědi napíšeme na touch screen a rozebereme si je.
 • Zkusíme je rozdělit do hlavních oblastí, kde MT agentury ovlivňuje, např. prodej, produkce nebo vendor management.
 • Oblasti postupně prodiskutujeme a identifikujeme podoblasti a kritická místa. Budeme diskutovat, jak je daný problém závažný, jak k němu přistupujeme a jaký očekáváme vývoj do budoucnosti.
 • V diskuzi si mimo jiné dostaneme k otázkám:
  • Stalo se vám, že klient poslal strojový překlad a chtěl účtovat pouze korekturu?
  • Jak jste vyhodnotili kvalitu strojového překladu?
  • Lze zajistit, aby kvalita MT post-editu byla stejná jako nový překlad?
  • Stalo se vám, že externí překladatel použil strojový překlad bez editace nebo s minimální editací?
  • Co když je MT tak dobrý, že vyžaduje minimální editaci?
  • Lze určit systém kompenzace pro externí překladatele v externích jazycích, kde je MT prokazatelně použitelný, i bez vlastního in-house korektora?
 • Na závěr se pokusíme diskuzi zaměřit na budoucnost, kdy například u běžných právních textů bude po MT 95 % textu správně, a budeme se ptát:
  • Do kdy je možné účtovat podle zdrojových slov s MT multiplikátorem, od kdy je nutné přejít na účtování podle editing distance (s jakou sazbou)?
  • Od kdy je nutné účtovat za slovo a jak měřit v takovém případě produktivitu překladatelů?

12:30 – 13:00 Společně zhodnotíme praktický přínos workshopu, poté bude pro zájemce zamluvena restaurace, kam vyrazíme na společný oběd (není v ceně workshopu).

Poznámka: Technické aspekty, jako například použitý software, nejsou začleněny jako samostatné téma, neboť je budeme diskutovat průběžně v rámci ostatních témat (jakmile na ně přijde řeč).

Rezervační formulář