Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Valné hromady naší asociace dne 4. 9. 2012 se zúčastnil významný host z Ústavu translatologie FF UK, pan PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. V rámci přátelské diskuze vyjádřili zástupci obou organizací odhodlání k dlouhodobé spolupráci, která se bude týkat především dvou základních oblastí: 

– podpora studentů FF UK v rámci studijních překladů a při psaní diplomových prací, 

– průzkum trhu překladatelských a tlumočnických služeb ve středoevropském regionu. 

Výhledově přichází v úvahu také spolupráce v oblasti získávání grantových prostředků. Organizace by tímto podpořily aplikovaný výzkum v oblasti překladů a tlumočení.