Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

ACTA se stala součástí HK ČR, byla začleněna do sekce služeb. Vzniknul tak prostor pro všechny členy ACTA, aby se na činnosti HK ČR aktivně podíleli. Členové ACTA budou moci používat logo HK ČR, připomínkovat legislativu ČR, vyslat zástupce na sněm HK ČR, podílet se na přípravě strategie HK ČR, ACTA se čtyřikrát ročně zúčastní zasedání složek HK ČR. Od členství v HK ČR očekáváme zviditelnění ACTA a členských agentur. 

V Praze dne 10. 11. 2008.