Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Členové asociace se v roce 2011 podíleli na poskytnutí dat pro projekt Udržitelná zaměstnanost absolventů ÚTLR FFUK. 
Jako partner ÚTRL FFUK v rámci celoevropského projektu Erasmus Mundus jsme byli požádáni o vyplnění dotazníku, jehož cíl je podobný – zjišťovat nároky ze strany zaměstnavatelů; tentokrát na úrovni členských států s následným vyhodnocením pro celou EU. Název projektu: Optimizing Translator Training Throughout Europe, OPTIMALE. Ústav byl garantem dat za Českou republiku.