Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Konference Content Supply Chain se koná 12. 5. 2017 ve Vídni. Setkání organizují tekom Österreich, tekom Magyarország, rakouská a maďarská asociace překladatelských agentur.

Konference je určena odborníkům na technickou komunikaci, kteří chtějí sdílet znalosti a zkušenosti o nejnovějších technologických trendech a zlepšit spolupráci mezi autory a překladateli technické dokumentace.