Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Již osmým rokem jsou České překlady partnerem katedry anglistiky Univerzity Palackého v Olomouci a podílejí se na praxi pro studenty oboru angličtina pro tlumočení a překlad.

Pro žáky druhých ročníků simulujeme prostředí, ve kterém se budou mnozí z nich po skončení studia pohybovat, kdy budou jako překladatelé na volné noze spolupracovat s překladatelskými agenturami.

Studenti zjišťují, jakým způsobem překladatelské agentury pracují, jak komunikují se svými dodavateli, zadávají zakázky, řídí jejich realizaci a poskytují zpětnou vazbu.

Každý ze zhruba 25 účastníků v rámci své praxe překládá přibližně 15 stran textu, většinou z angličtiny do češtiny.

V rámci programu se účastníci rovněž seznámí s prostředím překladatelského programu Memsource.