Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

V říjnu 2016 uspořádala jazyková agentura Skřivánek soutěž pro všechny jazykově nadané studenty, kteří tak dostali možnost vyzkoušet si, jaké to je v praxi pracovat pro překladatelskou agenturu.

Soutěžící si otestovali své jazykové dovednosti při překladu jimi vybraných textů z 19 oborů, např. stavebnictví, ekonomie, chemie, IT, právo, medicína, přírodní vědy a technika. Na překlad a jeho zaslání měli 48 hodin a překládalo se 250 slov z češtiny do jakéhokoliv jazyka, podle výběru soutěžícího.

Zúčastnilo se bezmála 40 studentů vysokých škol. Mezi nimi se objevilo i několik talentů s možnou překladatelskou budoucností.

Dalšími partnery soutěže byli: Asociace českých překladatelských agentur (ACTA), nakladatelství Fraus a Z Studio, oficiální prodejce SDL Trados v ČR.