Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Evropská unie asociací překladatelských společností (EUATC) se sešla v Antályi, Turecko na řádné valné hromadě. Zúčastnilo se 19 zástupců národních asociací ze 16 zemí: hostitelské Turecko, Česká republika, Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Velká Británie. ACTA zastupovali předseda Luboš Skupník a místopředseda Petr Pasek. Na setkání bylo projednáno další zaměření EUATC na vzdělávání a normy kvality, které posilují profesionální přístup, požadavky na kvalitu překladatelských služeb a aktivní partnerství jednotlivých národních asociací. EUATC má zájem navázat spolupráci s evropskými univerzitami a pomoci s odborným vzděláváním nových překladatelů a tlumočníků. Na setkání byly představeny nedávno založené národní asociace překladatelských společností ve Švýcarsku a Lotyšsku a Lotyšsko bylo přijato za řádného člena EUATC. Dalším důležitým bodem byla příprava programu konference EUATC, která se bude konat 15. a 16. října 2009 v Sofii, Bulharsko.