Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Co je TraduTech? 

  • evropský projekt zaměřený na profesní přípravu studentů překladatelství
  • sedm partnerských univerzit (Francie, Belgie, Velká Británie, Malta, Rumunsko, Španělsko, Univerzita Karlova)

Projektový seminář 

  • týdenní projektový seminář pro studenty Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK 7.–11. 12. 2015
  • překlady odborných textů z angličtiny do češtiny včetně revize a projektového managementu
  • využití nástrojů CAT
  • simulace prostředí agentury

Hodnocení projektu 

  • Součástí projektu je hodnocení přeložených textů dvěma externími posuzovateli (každý posoudí 750 slov).
  • Pro hodnocení je k dispozici strukturovaný formulář (zpětná vazba).
  • Hodnocení proběhne v prosinci 2015 a bude honorováno.

Kontakt 

  • Máte-li zájem o účast v projektu jako externí posuzovatel, kontaktujte prosím dr. Tomáše Svobodu (tomas.svoboda@ff.cuni.cz).
  • Uveďte prosím – v angličtině – následující údaje:
   • název organizace
   • kontaktní osoba
   • cena za posouzení překladu EN-CS v rozsahu 750 slov (vč. DPH)
 • V případě zájmu o spolupráci prosíme o odpověď do pondělí 23. listopadu.