Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

ACTA se zúčastní Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů v Praze dne 5. – 6. 11. 2010. Překladatelé, kteří mají zájem o spolupráci s členskými agenturami ACTA, mohou předat své kontakty do boxu umístěného u informačního panelu ACTA. 

6. 11. v 9:30 hod. vystoupí předseda ACTA Ing. Luboš Skupník s přednáškou Recese a konkurence. Více informací naleznete nawww.jtpunion.org.