Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Vedení kraje jsme vyšli vstříc a ve smyslu příručky 10 doporučení pro výběr kvalifikovaného dodavatele překladů a tlumočení jsme zodpověděli zaslané dotazy.

 

Při vypracování odpovědí jsme sledovali následující cíle:

  1. Zadávací podmínky by měly detailně popisovat skutečné potřeby zadavatele v minulém a novém smluvním období, aby dodavatel získal co nejpřesnější představu o charakteru zakázky.
  2. Nabídky dodavatelů by měly být stručné a hodnoticí kritéria jednoduchá, aby bylo hodnocení nabídek efektivní a transparentní.
  3. Hlavním účelem výběrového řízení by mělo být zajistit služby odpovídající kvality po celé smluvní období.
  4. Zadavatel by měl mít možnost předejít plýtvání prostředků, ke kterému nejčastěji dochází, když se řeší komplikace kvůli nekvalitnímu dodavateli nebo když je nutné výběrové řízení zrušit.

Konzultace s Jihomoravským krajem nás inspirovala a díky tomu ACTA připravuje celodenní odborný seminář na téma Jak připravit kvalitní zadání pro výběrové řízení na překladatelské služby. Seminář je určen pro představitele státní správy a samosprávy a proběhne v prosinci pod záštitou hospodářské komory ČR.