Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Společnost Moudrý překlad, s.r.o. vyhrála veřejnou soutěž s názvem „Technické zajištění tlumočení při aktivitách JS v rámci projektů technické pomoci programu Interreg V-A ČR-Polsko“. Moudrý překlad, s.r.o. bude výhradním dodavatelem tlumočnické techniky po dobu plnění veřejné zakázky pro Centrum pro regionálního rozvoje České republiky.