Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Dne 12. 6. 2007 odsouhlasila valná hromada ACTA nové znění stanov. Nové stanovy mimo jiné zjednoduší a zrychlí proces přijímání nových členů. Kompletní znění stanov naleznete zde.