Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Pozvánka na medzinárodný kongres
Bratislava, 1. – 2. jún 2017
Filozofická fakulta Univerzity Komenského

 

Vážené dámy, vážení páni,
kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na medzinárodný translatologický kongres, ktorý sa bude konať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 1. – 2. júna 2017.

Hlavným cieľom a zamýšľaným publikovaným výstupom kongresu je prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti prekladu právnych textov a vytvorenie vedeckej platformy na diskusiu prekladateľov, lingvistov a iných odborníkov v tomto dôležitom segmente translácie. Kongres organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela. Ambíciou vedeckého podujatia je oboznámiť účastníkov aj s výsledkami výskumu v oblasti teórie právneho prekladu, ktoré sa dosiahli v projekte APVV (č. 0226-12) Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.

Plenárne prednášky, ktoré odznejú rámci kongresu:

Dipl-Dolm. Liese Katschinka, ehemalige Präsidentin des Europäischen Verbandes der juristischen Übersetzer und Dolmetscher – EULITA

Mag. Dr. Peter Sandrini: Der Wert ungleicher Lösungen: Wider ein unangebrachtes Äquivalenzdenken

Dr hab. Lucja Biel: Research into Legal Translation: Mapping the Field

Univ.-Prof. Mag. Dr. Mira Kadric – Schreiber: Juristisches Übersetzen und Dolmetschen, neue gesellschaftspolitische Situation

Dr. Katalin Balogh: From Grotius Project to Co-Minor. An Overview of the European Projects from Lessius to KU Leuven.

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. : Trans-ius: O konvenciách, normách a prekladateľskom potenciáli

 

Tematické zamerania príspevkov:

  • Právny preklad
  • Právny preklad z a do málo rozšírených jazykov
  • Konvencie a normy v právnom preklade
  • Úradný preklad
  • Výučba právneho prekladu
  • Právna terminológia
  • Právna terminológia málo rozšírených jazykov

 

Organizačný výbor kongresu:

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.

Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

 

Vedecký výbor kongresu:

Mag. Dr. Peter Sandrini

Dr hab. Lucja Biel

Dr. Katalin Balogh

prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.

doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.

 

Ak máte záujem o prezentáciu príspevku na tomto kongrese, prosíme Vás o vyplnenie prihlášky na stránke www.fphil.uniba.sk/kongrestransius, kde je možné vložiť abstrakt v rozsahu max. 900 znakov. Uvítame príspevky v nemeckom, anglickom, slovenskom a českom jazyku. Jazyk Vášho abstraktu sa bude považovať za jazyk, v ktorom budete prezentovať príspevok. Výber prednášajúcich oznámime do 30. apríla 2017.

Účasť na kongrese je možná aj bez príspevku, v tomto prípade Vás prosíme o vyplnenie prihlášky najneskôr 15. mája 2017.

Pri skorej platbe (do konca marca 2017) je cena pre bežného účastníka 35 eur, študenti FiF UK bez kong. poplatku, doktorandi 20 eur.

Pri platbe od 1.4. 2017 do 15.5. 2017 je cena pre bežného účastníka 40 eur, študenti FiF UK bez kong. poplatku, doktorandi 30 eur.

Vašu účasť na kongrese budeme akceptovať po uhradení konferenčného poplatku (číslo účtu nájdete na webovej stránke kongresu). Kongresový poplatok sa v prípade neúčasti nevracia.

 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky:

Tel: (+421) 2 59339114

E-mail: transius@fphil.uniba.sk

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského

Gondova 2, P.O.BOX 32

814 99 Bratislava 1