Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

V listopadu 2011 se Luboš Skupník zúčastnil semináře pro studenty ÚTLR FFUK zaměřený na překladatelskou praxi. Na seminář byl přizván zástupce firmy, která intenzivně využívá překladatelské služby a zástupce překladatelské agentury. O zajištění druhého účastníka se ústav obrátil na Asociaci českých překladatelských agentur. Luboš Skupník hovořil na zadané téma: Provoz mezinárodní překladatelské firmy a činnost Asociace překladatelských agentur – zkušenosti z praxe, požadavky na překladatele s ohledem na současnou situaci na trhu. V podobných seminářích ústav hodlá pokračovat. Následující seminář má být zaměřen na certifikace ISO a EN15038 a ÚTLR FFUK již nyní projevil zájem o zkušenosti členů asociace.