Publikováno: v sekci: Nezařazené, Novinky, Novinky - ACTA.

Hned 4 členové asociace se díky pozvánce pro ACTA zúčastnili druhého workshopu ELRC v České republice. Tématem semináře byla eTranslation služba strojového překladu poskytovaná Evropskou Unií.

Pod záštitou DG Transkation se 28. listopadu konal 2. workshop The European Language Resource Coordination (ELRC) v Praze. Akci za českou stranu spolupořádal Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK.
Předmětem celodenního semináře byla integrace strojového překladu do veřejných služeb napříč Evropou a spolupráce při jeho zdokonalování.
Nástroj pro strojový překlad, který EU vyvinula, nově nese název eTranslation (dříve MT@EC). Využívá moderní architekturu neuronových sítí a je dostupný pro kombinace všech 24 jazyků v Unii užívaných.
Hlavním cílem ELRC, který nástroj eTranslation provozuje, je pomáhat evropským a národním orgánům veřejné správy při výměně informací a překonávání jazykových bariér.