Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Výběrová řízení na veřejné překladatelské a tlumočnické zakázky v České republice jsou administrativně velmi náročná.

Přes veškerou snahu zadavatelů a trpělivost dodavatelů často nevedou k očekávanému výsledku. Proto jsme se rozhodli připravit doporučení zadavatelům veřejných zakázek, která jim pomohou správně definovat jejich potřeby a vybrat spolehlivé dodavatele.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s výběrovými řízeními na překladatelské a tlumočnické služby? Máte návrhy na zlepšení situace? Napište nám.