Publikováno: v sekci: Novinky, Novinky - ACTA.

Zpráva z průzkumu 2019

Více než 1404 respondentů z 55 zemí vyjádřilo svůj názor na současnost a budoucnost
překladatelských služeb v průzkumu European Language Industry Survey.
Závěry průzkumu, který se provádí každoročně již od roku 2013, popisují aktuální trendy
spíše z celoevropského hlediska.
Některá témata jsou analyzována na úrovni jednotlivých evropských zemí. Nově byla
vybraná data analyzována také z genderového hlediska.
Výsledky průzkumu v anglickém jazyce si můžete stáhnout v PDF zde.