Skřivánek uspořádal školení pro korektory na téma Revize a korektury

Publikováno: by & filed under Novinky.

Skřivánek uspořádal v rámci metodické podpory dodavatelů jednodenní školení pro korektory na téma Revize a korektury, které vedl PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Ústavu translatologie FF UK. První část školení byla teoretická, ve které se školitel zaměřil na vysvětlení jednotlivých druhů korektur, tak jak je definuje evropská norma EN 15038, respektive ISO 17000. Nejzajímavějším výstupem ze školení… Rozbalit »