Přednáška pro studenty ÚTLR FF UK

Radka Vegrichtová, předsedkyně ACTA, přednášela 21. 3. 2017 studentům Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na téma řízení kvality v překladatelských agenturách. Studenti získali informace o systému řízení kvality, normě ISO 17100 pro překladatelské služby, revizi a hodnocení překladů. Vyzkoušeli si revizi odborného překladu a hodnocení jeho kvality podle stanovených kritérií. Závěr přednášky využili pro své… Rozbalit »

CodedeCode: soutěž pro překladatelské talenty

V říjnu 2016 uspořádala jazyková agentura Skřivánek soutěž pro všechny jazykově nadané studenty, kteří tak dostali možnost vyzkoušet si, jaké to je v praxi pracovat pro překladatelskou agenturu. Soutěžící si otestovali své jazykové dovednosti při překladu jimi vybraných textů z 19 oborů, např. stavebnictví, ekonomie, chemie, IT, právo, medicína, přírodní vědy a technika. Na překlad a jeho zaslání… Rozbalit »

Quo vadis, právny preklad?

Pozvánka na medzinárodný kongres Bratislava, 1. – 2. jún 2017 Filozofická fakulta Univerzity Komenského   Vážené dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, pozývame Vás na medzinárodný translatologický kongres, ktorý sa bude konať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 1. – 2. júna 2017. Hlavným cieľom a zamýšľaným publikovaným výstupom kongresu je prezentácia… Rozbalit »

Moudrý překlad, s r. o. vyhrála soutěž o dodavatelství tlumočnické techniky pro CRR

Společnost Moudrý překlad, s.r.o. vyhrála veřejnou soutěž s názvem „Technické zajištění tlumočení při aktivitách JS v rámci projektů technické pomoci programu Interreg V-A ČR-Polsko“. Moudrý překlad, s.r.o. bude výhradním dodavatelem tlumočnické techniky po dobu plnění veřejné zakázky pro Centrum pro regionálního rozvoje České republiky.

Česko-polská konference v oblasti institucionálního překladu

Ústav translatologie FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově, Generálním ředitelstvím pro překlady Evropské komise (DGT) a Jednotou tlumočníků a překladatelů pořádá odbornou konferenci na téma: Kvalita v oblasti institucionálního překladu pátek 25. listopadu 2016 Tato pražská konference navazuje na konferenci, jež se uskutečnila minulý rok v polském Krakově a kde se sešly… Rozbalit »

ACTA zve na přednášku

Asociace českých překladatelských agentur zve na přednášku Konstantina Dranche na téma „Jak pracovat se statistickými daty v překladatelském průmyslu“. Konstantin během své prezentace ukáže, jaká data jsou dnes překladatelským agenturám k dispozici díky online překladatelským systémům a jak nám tato data mohou pomoct. Jedná se např. o údaje týkající se kvality, produktivity či úrovně využívání… Rozbalit »

ACTA partnerem soutěže pro mladé překladatelské talenty

Soutěž CODEdeCODE pořádá jazyková agentura Skřivánek a je určena pro všechny jazykově nadané studenty, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je v praxi pracovat pro překladatelskou agenturu. Zúčastnit se může jakákoli osoba, která je studuje vysokou školu, minimálně 3. ročník, nebo soukromě překládá do cizího jazyka, a v současnosti není překladatelem jazykové agentury Skřivánek. Soutěžící… Rozbalit »

ACP Traductera získala certifikát kvality ISO 17100

ACP Traductera je tak první překladatelskou agenturou v České republice, která získala certifikát kvality překladatelských služeb podle nové mezinárodní normy ISO 17100. Tato norma nahradila původní evropskou normu kvality překladatelských služeb EN 15038. Závěrečná zpráva nezávislého auditora společnosti TÜV Nord Czech, s. r. o. mj. uvádí: „Dojem z auditu je velmi dobrý. Společnost uplatňuje výrazný zákaznický přístup a prováděné… Rozbalit »

Skřivánek uspořádal školení pro korektory na téma Revize a korektury

Skřivánek uspořádal v rámci metodické podpory dodavatelů jednodenní školení pro korektory na téma Revize a korektury, které vedl PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Ústavu translatologie FF UK. První část školení byla teoretická, ve které se školitel zaměřil na vysvětlení jednotlivých druhů korektur, tak jak je definuje evropská norma EN 15038, respektive ISO 17000. Nejzajímavějším výstupem ze školení… Rozbalit »

HT International se stává členem ACTA

ACTA nabízí překladatelským agenturám fórum pro vzájemnou spolupráci, výměnu názorů a zkušeností, přístup informacím z oboru, propagaci na webových stránkách ACTA, více obchodních příležitostí a networking.

ACP Traductera pomáhá při školení post-editorů strojového překladu

V rámci spolupráce s organizací TAUS připravila ACP Traductera výukový materiál ke kurzu post-editace strojového překladu. Šestihodinový on-line kurz poskytuje informace o vývoji strojového překladu, užitečných detailech a současných trendech. Součástí kurzu je také praktické cvičení, při kterém si absolventi zkusí post-editovat strojový překlad z angličtiny do češtiny nebo slovenštiny.

Jeronýmovy dny 2013

ACTA zve na devatenácté Jeronýmovy dny, víkend přednášek, besed, workshopů a prezentací, které již tradičně pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů ve spolupráci odborníky v oboru lingvistiky, překladu a tlumočení a tlumočnickými a překladatelskými organizacemi, profesními sdruženími a vysokoškolskými pracovišti 8. – 10. 11. 2013. v K-centru na Senovážném nám. 23, Praha 1.  9. 11. 2013… Rozbalit »

ACTA zahájila spolupráci s TÜV NORD Czech, s. r. o.

Cílem spolupráce TÜV NORD Czech a ACTA je společná propagace kvality a spolehlivosti překladatelských služeb, a to nejen na poli certifikace, ale také prostřednictvím výměny zkušeností v rámci odborných seminářů, školení a konferencí.  TÜV NORD Czech v oboru překladatelských služeb nabízí certifikaci dle ČSN EN 15038:2006. Předmětem certifikace je prověření základního procesu tvorby překladu a… Rozbalit »

ACTA navazuje partnerství s Ústavem translatologie FF UK

Valné hromady naší asociace dne 4. 9. 2012 se zúčastnil významný host z Ústavu translatologie FF UK, pan PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. V rámci přátelské diskuze vyjádřili zástupci obou organizací odhodlání k dlouhodobé spolupráci, která se bude týkat především dvou základních oblastí:  – podpora studentů FF UK v rámci studijních překladů a při psaní diplomových… Rozbalit »

Seminář pro studenty ÚTLR FFUK

V listopadu 2011 se Luboš Skupník zúčastnil semináře pro studenty ÚTLR FFUK zaměřený na překladatelskou praxi. Na seminář byl přizván zástupce firmy, která intenzivně využívá překladatelské služby a zástupce překladatelské agentury. O zajištění druhého účastníka se ústav obrátil na Asociaci českých překladatelských agentur. Luboš Skupník hovořil na zadané téma: Provoz mezinárodní překladatelské firmy a činnost… Rozbalit »

ACTA spolupracuje s Ústavem translatologie FF Univerzity Karlovy

Členové asociace se v roce 2011 podíleli na poskytnutí dat pro projekt Udržitelná zaměstnanost absolventů ÚTLR FFUK.  Jako partner ÚTRL FFUK v rámci celoevropského projektu Erasmus Mundus jsme byli požádáni o vyplnění dotazníku, jehož cíl je podobný – zjišťovat nároky ze strany zaměstnavatelů; tentokrát na úrovni členských států s následným vyhodnocením pro celou EU. Název… Rozbalit »

Arancho a Ic Doc dokončily fúzi

Společnosti Arancho a Ic Doc přední poskytovatelé překladatelských služeb, dokončily fúzi. V lednu 2011 obě firmy spojily síly a na trhu se prezentují pod novým jménem Arancho Doc.

Jeronýmovy dny 2010

ACTA se zúčastní Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů v Praze dne 5. – 6. 11. 2010. Překladatelé, kteří mají zájem o spolupráci s členskými agenturami ACTA, mohou předat své kontakty do boxu umístěného u informačního panelu ACTA.  6. 11. v 9:30 hod. vystoupí předseda ACTA Ing. Luboš Skupník s přednáškou Recese a konkurence…. Rozbalit »

ACP Traductera na konferenci Překlady pro EU

ACP Traductera prezentovala své dlouhodobé zkušenosti s překlady pro instituce Evropské unie na konferenci Překlady pro EU. Konferenci uspořádal v Praze dne 15. 10. 2010 Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů a místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady Evropské komise v České republice. www.prekladyproeu.cz

Agentura SPA mění své jméno na SPĚVÁČEK překladatelská agentura

Člen naší asociace, Agentura SPA, se přejmenoval. Nové jméno společnosti SPĚVÁČEK překladatelská agentura s.r.o. lépe odráží zaměření agentury na poskytování špičkových překladatelských služeb a také skutečnost, že patří do jazykové skupiny SPĚVÁČEK (www.spevacek.info).

Slůně – svět jazyků nabízí nyní již 114 jazyků.

Překladatelské a tlumočnické oddělení Slůněte zařazuje do své nabídky další jazyky. Ta se v současnosti rozrostla na 114 jazyků. Mezi aktuálně nabízené jazyky tak přibyly galicijština, valencijština a sindhština.

ACTA zve na konferenci GALA 2010

Konference GALA 2010 The Language of Business, The Business of Language se koná 10.-12. 5. 2010 v Praze. Pro více informací a registraci klikněte na www.gala-global.org/conference.  Členové ACTA mají zvýhodněný registrační poplatek.

Již 111 jazyků!

Překladatelské a tlumočnické oddělení Slůněte realizovalo zakázky v afrikánštině, burjatštině, megrelštině, khmerštině a ve znakovém jazyce, čímž se nabídka rozrostla na 111 jazyků.